Zde může být text o autorovi
Provozovatel

A365.cz, s.r.o

IČ: 247 94 449
č.ú. 2106176839/2700
Adresa
Okružní 413
293 06 Bradlec, okr. Mladá Boleslav
 

Tábory, kurzy, soustředění, výlety...

 
 

Miletínské lázně

Lázně byly založeny v 18. století majitelkou panství Miletína, Marií Annou hraběnkou z Magni, provdanou z Kolovrat, později z Marzinu, a to nejpozději v r. 1750. U lázní byla totiž roku 1750 paní hraběnkou vystavěna kaple sv. Jana Nepomuckého a to " k pohodlí lázeňských hostí". Dům s byty pro hosty a hostinec byly dřevěné budovy. Na levém břehu Bystřice ( nyní najdete na mapách potok "Bystrý" - historický název je však Bystřice) v údolí byla poustevna, k níž se šlo přes dřevěný most, níže byl krytý most z téhož materiálu, vedoucí ke koupelím. Dřevěný hostinec a dům pro hosty časem zchátraly, a proto je dal Hynek Václav Falge zbořit a r. 1834 nechal postavit nový zděný hostinec o jednom patře. Zároveň zřídil nový klenutý most ke koupelím. Koupelny s dřevěnými vanami a kotelna k ohřívání léčivé vody během světové války a v pozdějších letech úplně zpustly a byly rozbořeny. Kaple, hostinec i klenutý most však stojí dodnes.
Lázně byly před léty zblízka i zdaleka hojně navštěvovány. Ještě na začátku minulého století bylo v kapli uloženo mnoho berlí. Jan Altenberger, doktor lékařství v Trutnově vydal r. 1752 popis zdejších lázní, ve kterém je " v rozličných nemocích za velmi prospěšné doporučuje a udává, že voda, ze skály se proudící, obsahuje v sobě částky skalice, soli, síry, ledku a pryskyřice".
Dřevěný kříž blíže kaple na skále a pod ním plechovou tabuli s modlitbou dala postavit Johanna, vdova po rytíři z Albeku roz. Falgovou, r, 1848.
Dle vzpomínek pana MUDr. Stanislava Vejse byly ještě před r. 1910 lázně v letních měsících v provozu. V r. 1913 měl miletínský lékař MUDr. Oldřich Chmelař s několika společníky úmysl vybudovat na tom místě nákladné, moderní sanatorium, byl však hned na počátku války povolán k vojsku. V r. 1915 koupili miletínský velkostatek včetně lázní manželé Šimáčkovi. Po jejich smrti v r. 1941 vše zdědila jejich dcera Marie Stýblová. Na základě rozboru vody s léčebnými účinky se začala zabývat myšlenkou vybudovat moderní lázně, ale doba okupace i zadlužení a pozdější konfiskace celého velkostatku tyto plány zhanily.
Na začátku minulého století až do konce čtyřicátých let zde byly v letní sezóně v neděli odpoledne pořádány koncerty dechových hudeb.
Kromě vyčištění studánky na levém břehu říčky je dnes využíván pramen u potoka blízko první brodecké chalupy u Lázní. Jezdí si sem pro vodu lidé i lidé z širokého okolí. Další pramen je u lesní cesty směrem k Trotince, říká se mu " Farářova studánka".
V kapli se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. O ní tvrdil Josef Petera Třebitošťský, že je největší podobou Karla Hynka Máchy. Mohl to posoudit, protože byl Máchovým spolužákem na filozofické fakultě v Praze ( byl také přítelem K.J. Erbena). K.H. Mácha při své Krkonošské pouti ( viz. Máchovy zápisky z let 1833 - 34), svého přítele Peteru v Třebihošti navštívil na jeho statku č. 52, kde s ním na zahradě probděl krásnou letní noc, nechtěje ulehnouti.
Dnešní upravený vzhled kaple a mostu svědčí o tom, že si Miletín a Rohoznice historických památek váží. Lázně se nacházejí na hranici obou katastrů. Budova hostince byla vrácena potomkům posledních majitelů, rekreační zařízení je majetkem Pardubické rafinerie minerálních olejů.
převzato z www.miletin.cz