Zde může být text o autorovi
Provozovatel

A365.cz, s.r.o

IČ: 247 94 449
č.ú. 2106176839/2700
Adresa
Okružní 413
293 06 Bradlec, okr. Mladá Boleslav
 

Tábory, kurzy, soustředění, výlety...

 
 

Miletínská radnice

První zmíňka o "Radnici" je z roku 1565, kdy Jiří z Valdštýna dal vystavěti na náměstí miletínském radní dům ( radnici) z kamene o jednom poschodí, s věžičkou a vedle ní tři masné krámy řezníkům. Vedle radnice byla kašna pro vodu a kousek dále rybníček pro případné ohně. Na počátku století devatenáctého zřídilo se mezi radnicí a masnými krámky přístřeší pro stříkačku k hašení ohně.Tato radnice byla v roce 1844 ( dle jiné kroniky r. 1842) zbořena. Masné krámky vyhořely při velkém požáru v roce 1846. Stála v místech kde nyní stojí pomník K. J. Erbena.
V říjnu 1818 byl slavnostně položen první kámen nové radnice. Dům byl postaven z kamene a cihel o jednom poschodí. Jeho majitelem byla obec, která ho pronajímala. Zisk z nájmu šel na dobročinné účely a pro podporu zchudlých občanů - sousedů. Odtud má dům svůj název "Sousedský dům". Vyhořel při velkém požáru v červenci 1846 až na kamennou klenutou místnost v přízemí, kde byl uložen městský archiv. Dům byl opraven a v roce 1849 byla do jeho průčelí přistavěna věž se špičatou střechou a hodinami. V přízemí byla opět zřízena restaurace, na konci 19. století zde sídlila Občanská beseda.
V roce 1905 Obec Miletín zakoupila od Emilie Frankebuschové dům čp.99 i se dvorem. Chvíli zde v dolení části sídlila Občanská záložna, v poschodí byl učitelský byt a muzeum. Od roku 1908 je dům čp. 99 Radnicí.
převzato z www.miletin.cz